จะแก้ยังไง? เด็กจบใหม่เสี่ยงตกงานเพียบ 

นักศึกษาจบใหม่-เสี่ยงตกงานอื้อ

ว่างงานถึง 370,000 คน พาณิชย์ศาสตร์หนักสุด

มีการเปิดเผยจากรองปลัดกระทรวงแรงงาน พบว่า นักศึกษาจบใหม่ในปี 2561-2562 นี้ มีโอกาสเสี่ยงตกงานเพิ่มขึ้นสูงมาก เหตุผลเพราะ สาขาที่เรียนจบมาไม่ตรงกับสาขาที่ตลาดแรงงานต้องการ

โดย 3 สาขา ที่มีการสำรวจและคาดการณ์ว่าจะตกงานมากที่สุดก็คือ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์ ซึ่งทั้ง 3 สาขาไม่มีคุณสมบัติที่ตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการ ทำให้นักศึกษาที่จบใหม่หางานทำได้ยาก และจำเป็นต้องทำงานที่ไม่ตรงตามสายงานที่เรียนจบมา ในตำแหน่งที่ด้อยลง

ทั้งนี้นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ยังไม่เปิดเผยเพิ่มเติมว่า จากผลสำรวจของกระทรวงแรงงานพบว่า อัตราว่างงานในช่วงเดือนกันยายน ปี 2561 ที่ผ่านมา มีจำนวนมากกว่า 370000 คน โดยกลุ่มที่ว่างงานมากที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุ 20 ถึง 24 ปี

โดยสาขาพาณิชยศาสตร์ มีอัตราว่างงานเป็นจำนวน 20 เปอร์เซ็นต์ จากผู้ว่างงานทั้งหมด 370000 คน หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ 70000 คนขึ้นไป โดยรองลงมาจะเป็นศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีอัตราการว่างงาน 11 และ 11 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

สาขาอาชีพดาวรุ่งปี 62

ในทางกลับกัน ตั้งผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ก็ได้แนะนำสาขาวิชาชีพที่น่าสนใจ มีโอกาสตกงานน้อย ให้นักศึกษาได้นำไปพิจารณากันด้วย ซึ่งได้แก่

1. อาชีพด้านความสวยความงาม เช่นศัลยกรรม ผิวหนัง ธุรกิจเกี่ยวกับครีมบำรุงผิว

2. โปรแกรมเมอร์ ซึ่งในปัจจุบันผู้ที่มีสกิลในทางด้านเขียนโปรแกรม เขียน Application  กำลังเป็นที่ต้องการตัวของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก

3. อาชีพเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ทั้งที่ส่วนของเวชศาสตร์การกีฬา เทรนเนอร์ นักกายภาพบำบัด การรับดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกประมาณ 30 ปีข้างหน้าด้วย

4. อาชีพด้านภาษา การเรียนวิชาภาษาที่ 3  เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ฯ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้ และมีโอกาสไปทำงานที่ต่างประเทศมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังสามารถเป็นผู้ให้บริการแปลเอกสาร รับแปลภาษา ซึ่งก็กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นกัน

5. อาชีพนักกฎหมายระหว่างประเทศ

6. อาชีพที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นสัตวแพทย์ ร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ตัดเย็บเสื้อผ้าสัตว์ รับดูแลสัตว์ ผลิตอาหารสัตว์

ซึ่งอาชีพทั้ง 6 ประเภทนี้ เป็นอาชีพที่มีโอกาสที่จะตกงานน้อย เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน สำหรับนักศึกษาคนไหนสนใจก็ลองวางแผนในการศึกษาวิชาต่างๆเหล่านี้ดูกันนะครับ