CCm Japanese traslation service

ศูนย์แปลเอกสาร CCM ให้บริการแปลงานภาษาญี่ปุ่น รับแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย ภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ รองรับงานแปลเอกสารราชการ เพื่อจดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่น แปลเอกสารการศึกษา ใบเกรด ทรานสคริป แปลเอกสารทั่วไป จดหมายประกอบการขอวีซ่า แปลบทความ คู่มือ พร้อมรับรองเอกสารจากบริษัท แปลภาษาญี่ปุ่นราคาถูก โดยคนญี่ปุ่น เจ้าของภาษา การันตีความถูกต้อง

แปลเอกสารราชการไทย-ญี่ปุ่น

แปลเอกสารราชการทุกประเภท ใบโสด ใบสมรส ใบเกิด ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนบ้าน ฯ จากไทยเป็นญี่ปุ่น พร้อมรับรองเอกสาร ค่าแปลเริ่มเพียง 500 บาท เท่านั้น

แปลเอกสารทั่วไป จดหมาย

แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นญี่ปุ่น แปลโดยคนญี่ปุ่น ซึ่งข้อดีที่นักแปลชาวญี่ปุ่นเป็นผู้ลงมือแปลเอง คือจะทำให้คำแปลสามารถถ่ายทอดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ดี คนญี่ปุ่นอ่านแล้วเข้าใจได้ดี

แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ

แปลเอกสารคู่ภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ โดยเอกสารที่ให้บริการแปล จะเป็นเอกสารราชการ รวมถึงเอกสารที่มีเนื้อหาไม่เฉพาะทางมากเกินไปเท่านั้น ลูกค้าสามารถส่งเอกสารเพื่อสอบถามได้ตลอดเวลา

ค่าแปลภาษาญี่ปุ่น

ค่าแปลภาษาญี่ปุ่น-cmm

ติดต่อแปลเอกสาร

ติดต่อแปลเอกสารได้ที่ ccmplaepasa@gmail.com

รับแปลเอกสารด่วน ภาษาไทยเป็นญี่ปุ่น เฉพาะเอกสารราชการ 1 วันได้

ศูนย์แปลเอกสาร CCM แปลภาษาญี่ปุ่น โดยคนญี่ปุ่น 100% รับประกันความถูกต้อง

เอกสารทุกฉบับ มีตราประทับรับรองคำแปลจากบริษัทเพื่อนำไปใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย

Q: ขั้นตอนในการติดต่อแปลภาษาญี่ปุ่นต้องทำอย่างไรบ้าง?

ลูกค้าถ่ายรูป หรือส่งไฟล์งานเอกสารที่ต้องการแปล พร้อมทั้งระบุคู่ภาษาที่ต้องการแปล (เช่น ต้องการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น แปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย แปลจากภาษาอังกฤษเป็นญี่ปุ่น หรือจากภาษาญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ) กรณีที่ต้องการให้เรายื่นรับรองเอกสารที่กงสุล กรุณาระบุแจ้งไว้ด้วย กรณีที่มีกำหนดใช้งานชัดเจน หรือเป็นงานด่วน ลูกค้าสามารถแจ้งมาพร้อมกันนี้ได้เลย

ส่งเอกสารทั้งหมดที่ต้องการแปลมาทาง email: ccmplaepasa@gmail.com ทางเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินราคาและแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยไว

Q: ถ้าไม่มีเอกสารจะทราบค่าแปลได้อย่างไรบ้าง?

เอกสารแต่ละฉบับ มีเนื้อหา ความยากง่าย ปริมาณ ไม่เหมือนกัน แม้แต่เอกสารราชการเอง เมื่อบอกว่า "ใบเกิด" ก็ไม่ใช่เป็นเอกสารใบเดียวกัน เนื้อหามากน้อยไม่เท่ากัน ดังนั้นแล้ว จึงขอให้ลูกค้าได้ส่งไฟล์เอกสารมาให้กับเรา เพื่อประเมินราคาค่าแปล เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าใจผิด รวมถึงข้อถกเถียงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังได้

หรือกรณีที่ยังไม่มีเอกสาร แต่อยากทราบราคาค่าแปล ลูกค้าสามารถดูอัตราค่าแปลเบื้องต้นได้ตามตารางด้านบน (ภาษาไทยหน้าละ 300 คำ/ภาษาญี่ปุ่นหน้าละ 400 คำ)

Q: มีบริการแปลด่วนด้วยไหม?

สำหรับบริการแปลด่วน จะให้บริการเฉพาะงานที่เป็นเอกสารราชการ (เอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ เช่น ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบโสด ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล) แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น โดยมีค่าบริการแปลด่วนเพิ่มฉบับละ 200 บาท โดยจะจัดส่งงานแปลได้ภายใน 1 วันหลังชำระค่าบริการ

Q: แปลเอกสารบทความทั่วไป ใช้เวลาแปลกี่วัน?

งานแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น ระยะเวลาในการแปลจะขึ้นอยู่กับความยากง่าย และปริมาณของเนื้อหาในเอกสาร โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ  3 วัน/เอกสาร 3 หน้า ซึ่งในการแปลเอกสารของเรา จะผ่านการตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายด้วยชาวญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าของภาษาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มีความถูกต้องมากที่สุดก่อนนำไปใช้งาน

Q: ผู้แปลเป็นใคร?

งานแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น จะดำเนินงานแปลโดยนักแปลที่เป็นชาวญี่ปุ่น ที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง และมีความรู้ในด้านภาษาไทยเป็นอย่างดี เป็นผู้แปลด้วยตนเอง และในกรณีที่เป็นงานแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย จะเป็นการแปลและตรวจสอบร่วมกันระหว่างล่ามแปลชาวไทย ที่มีประสบการณ์ในการแปลภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 20 ปี และตรวจสอบงานแปลโดยชาวญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าของภาษาอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นลูกค้าจึงไว้ใจได้เลยว่า เมื่อใช้บริการแปลภาษากับเราแล้ว จะได้รับงานแปลที่มีคุณภาพ คำแปลมีความถูกต้อง และนำไปใช้งานได้จริงอย่างแน่นอน

Q: ชำระค่าบริการก่อนหรือหลัง?

รับชำระเต็มจำนวนก่อนเริ่มงานแปล เมื่อลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนมาแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินผ่านทางอีเมล ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยัน พร้อมทั้งเรื่องงานแปลให้ลูกค้าในทันที

Q: ชำระมัดจำก่อนได้ไหม?

ต้องขออภัย ขณะนี้ทางบริษัทของเรา ยังไม่มีนโยบายในการรับชำระมัดจำเพื่อเริ่มงาน หากลูกค้ากังวลหรือไม่สบายใจ ลูกค้าสามารถแบ่งแปลงานทีละหน้าได้

Q: ถ้าคำแปลผิดพลาด แก้ไขให้ด้วยไหม?

 • กรณีที่คำแปลผิดพลาด ทางบริษัทยินดีแก้ไขให้จนจบ
 • ในกรณีที่แก้ไขต้นฉบับ จะมีค่าใช้จ่ายในการแปลเพิ่มตามจริง
 • กรณีที่เป็นการแก้ไขสำนวน ขออนุญาตพิจารณาเป็นเคสไป

Q: ส่งมอบงานอย่างไร?

 • ในกรณีที่เป็นเอกสารที่ต้องมีการประทับตรารับรองคำแปลจากทางบริษัท เอกสารจัดจัดส่ง EMS  ให้ภายในวันที่นัดหมาย ซึ่งโดยปกติแล้วเอกสารจะถึงภายใน 1 วัน (กรุงเทพและปริมณฑล) และ 2-3 วัน สำหรับจังหวัดอื่นๆ
 • กรณีที่เป็นงานแปลบทความทั่วไป เอกสารจะส่งให้เป็นไฟล์ Word  หรือ PDF  ตามที่ตกลง
 • กรณีเป็นเอกสารราชการ จะจัดส่งให้แต่ไฟล์ PDF เท่านั้น

Q: ไปแปลจากที่อื่นหรือแปลเองมาแล้ว รับประทับตราให้หรือไม่?

ทางบริษัทไม่ได้รับประทับตรารับรองคำแปลเอกสาร ที่ลูกค้าแปลมาเองหรือแปลมาจากที่อื่น

Q: มีบริการยื่นรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศด้วยไหม?

สำหรับลูกค้าที่จะต้องนำเอกสารไปใช้ที่ประเทศญี่ปุ่น และจำเป็นต้องใช้คำแปลที่มีการรับรองจากกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศ บริษัทมีบริการยื่นเรื่องรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุลแทนลูกค้า โดยมีค่าบริการ  1,000 บาท/ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนเอกสาร โดยลูกค้าจะต้องจัดส่งเอกสารตัวจริงมาเพื่อใช้รับรองด้วย <ระยะเวลาดำเนินการ 8-10 วันทำการ>

Q: รับตรวจงานและรับรองให้ด้วยไหม?

ปัจจุบัน ทางบริษัทยังไม่มีนโยบายในการรับตรวจงานและรับรองเอกสาร เนื่องจากก่อนหน้าพบว่า ลูกค้าหลายท่านนำเอกสารเข้าไปแปลใน Google Translate  แล้วส่งมาให้เราตรวจและแก้ไข ซึ่งในการตรวจและแก้ไขใช้เวลาและเสียเวลามากกว่าที่จะเริ่มแปลใหม่ด้วย

Q: จะจดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่นต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

หนึ่งในคำถามที่เราได้รับอยู่เป็นประจำ ก็คือ จะไปจดทะเบียนจดสมรสกับคนญี่ปุ่น ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ต้องขอเรียนว่า การเรียกใช้เอกสารของแต่ละเขตแต่ละอำเภอที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น แตกต่างกัน ทางบริษัทไม่สามารถแจ้งได้ว่า ลูกค้าจะต้องเตรียมเอกสารอะไร

 • กรณีที่ลูกค้ายังไม่ทราบว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง สามารถให้คู่สมรสสอบถามไปทางเขตที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทางเขตจะระบุเอกสารที่ต้องใช้ บางพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารที่รับรองจากกระทรวงต่างประเทศ ก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปมาก แต่บางเขตก็จำเป็นต้องใช้เอกสารที่รับรองจากกระทรวงต่างประเทศด้วย
 • นอกจากนี้ยังสามารถหาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สถานทูตญี่ปุ่น

คงไม่มีคนไทย ที่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นดี เท่ากับคนญี่ปุ่น...

นักแปลของบริษัทเป็นคนญี่ปุ่น 100%

เกี่ยวกับเรา

บริษัทจดทะเบียน ที่ให้บริการรับแปลเอกสารญี่ปุ่น มาเกือบ 20 ปี โดยก่อนหน้าให้บริการแปล โดยมีหน้าร้านที่สถานทูตญี่ปุ่น ภายหลังได้เปิดให้บริการแปลภาษาญี่ปุ่น โดยผ่านช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียว โดยทีมงานแปลที่เป็นนักแปลชาวญี่ปุ่นเป็นผู้แปลเอกสารด้วยตัวเอง และทีมงานนักแปลชาวไทยกว่า 10 คน ที่คอยให้บริการแปลเอกสารราชการกับลูกค้าทุกท่าน

 • แปลญี่ปุ่นกับเรา ได้งานเร็ว
 • คำแปลมีความถูกต้อง แปล/ตรวจ โดยคนญี่ปุ่น
 • ราคาไม่แพง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคุณค่าของงานแปล
ราคาประหยัด
91%
ความถูกต้องของงานแปล
99%
ความรวดเร็วในการทำงาน
93%
การบริการ
90%
ลูกค้าที่ใช้บริการแล้ว
จำนวนเอกสารที่ให้บริการแปลแล้ว
ยื่นรับรองกงสุล

What our clients say

งานที่ส่งแปลมีความถูกต้องสูง สำนวนเป็นคนญี่ปุ่นแปลจริง ๆ 

K.Hut
Manager

ได้รับงานรวดเร็ว ราคาถูก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับหน้าสถานทูต ใช้บริการกับที่นี่ ตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอน สะดวกมากครับ

K.Motic
แปลเอกสารสมรสที่ญี่ปุ่น

บทความน่าสนใจ

See all our news